Registrering och id-märkning av katter

Motion 2016/17:803 av Annicka Engblom (M)

av Annicka Engblom (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om registrering och id-märkning av katter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Varje år överges tusentals katter av sina ägare. Övergivna och herrelösa katter kan själva ha sprungit bort från ägarna, men inte sällan handlar det om sommarkatter som helt enkelt blivit övergivna av sina ägare. Katter, vilka används som sommarnöje och sedan lämnas åt sitt öde när sommaren börjar lida mot sitt slut och vardagens bestyr knackar på dörren.

Problemet med katter som överges och far illa är återkommande, men ökar kraftigt under sommarmånaderna. De går en grym framtid till mötes, utan vare sig mat eller chans att överleva. Katter som levt och växt upp med människor har inte lärt sig att skaffa fram mat i den utsträckning som krävs för att överleva. Medellivslängden för en förvildad katt är därför inte längre än två år.

När djur far illa ska det anmälas till polisen eller till länsstyrelsen. Djur som omhändertas hamnar ofta på djurhärbärgen för omplacering, men bara en bråkdel av de tips som polisen får går att följa upp på grund av att djuret inte är id-märkt.

Det är svårt att uppskatta exakt hur många övergivna och herrelösa katter det finns i Sverige i dag, men en siffra som brukar nämnas är 100 000 katter. I Stockholms län, som ligger högst i listan på antal omhändertagna katter, anmälde Djurskyddspolisen år 2014 totalt 221 katter, varav 118 avlivades för att de var i för dåligt skick när de hittades.

Runt 100 ideella katthem runt om i landet gör ett fantastiskt jobb med att ta hand om övergivna och misskötta katter. Katthemmen drivs helt av frivilliga krafter och är beroende av donationer och folks goda vilja för sin verksamhet. Behoven är inte sällan större än resurserna, hemmen är ofta fullbelagda och under hösten ökar dessutom trycket på dem.

Hanteringen av herrelösa katter tar stora resurser i anspråk hos både polis och länsstyrelse.

För varje hund i landet krävs id-märkning och registrering. Detta hjälper ägaren att kunna återförenas med sitt djur om det springer bort, men innebär också att man kan ställas till svars om man brister i sitt ägaransvar.

Redan idag finns ett kattregister som Svenska Kennelklubben ansvarar för. Om alla katter liksom hundar redan var märkta och registrerade skulle problemen med herrelösa katter kraftigt minska. Katten är vårt vanligaste husdjur och förtjänar en bättre status i Sverige.

 

 

Annicka Engblom (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-03 Granskad: 2016-10-03 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)