Registrering av testamenten

Motion 2005/06:L221 av Bengt-Anders Johansson (m)

av Bengt-Anders Johansson (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om registrering av testamenten.

Motivering

I Sverige saknas möjligheten att kunna registrera testamenten. Detta är ett problem då det efter dödsfall förekommer att testamenten inte kommer fram så att den avlidnes önskningar kan verkställas.

Anledningen till att testamenten inte kommer fram kan bero på flera orsaker. Dels kan det bero på att ingen hittar det, dels förekommer det att testamenten ”försvinner” när förmånstagarna inte gillas av efterlevande.

Genom att upprätta ett register där testatorn kan registrera testamentet ökar möjligheterna för bouppteckningsförrättaren att upprätta en korrekt bouppteckning. För att säkerställa även innehållet borde en originalunderskriven kopia mot avgift också kunna förvaras på en säker plats. Därigenom ökar möjligheterna att testatorns faktiska vilja kan genomföras.

Stockholm den 23 september 2005

Bengt-Anders Johansson (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Lagutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)