Regiondifferentierad bensin- och dieselskatt

Motion 2018/19:1510 av Viktor Wärnick (M)

av Viktor Wärnick (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna för regiondifferentierad bensin- och dieselskatt och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Många i vårt avlånga land är i behov av bilen för att få vardagen att gå ihop. Att transportera sig med en vanlig bensin- eller dieselbil har dock blivit allt dyrare och en stor andel av kostnaden för ägande och brukande av sådana bilar är drivmedlet. Trots flertalet löften under valrörelsen år 2014 om att inte höja drivmedelsskatterna har den rödgröna regeringen under förutvarande mandatperiod höjt just skatterna på bensin och diesel, till många företags och privatpersoners förtret.

I stora delar av landet finns ingen adekvat kollektivtrafik att tillgå. För att ta sig till och från jobbet, sina vänner, affären och nöjen etc. så krävs bilen. Bilen är en enorm frihet för väldigt många människor och den ska värnas!

Det är nödvändigt att vi, i takt med övriga västvärlden, går mot en mer hållbar användning av fossila bränslen för att till sist bli helt fossilfria, men vi får inte slå ut Sverige och Sveriges gles- och landsbygd på kuppen. Därför bör det utredas hur framförallt länen norr om Dalälven, med till stora delar kollektivtrafiksvaga områden, skulle kunna tillgängliggöras lägre beskattat drivmedel genom regiondifferentierad bensin- och dieselskatt så att landsbygden kan utvecklas – inte avvecklas.

Viktor Wärnick (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)