Regionalt beslutsfattande om trängselskatt

Motion 2014/15:1923 av Teres Lindberg (S)

av Teres Lindberg (S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge regionerna betydande bestämmanderätt över utformningen av och intäkterna från trängselskatter.

Motivering

Efter ett årslångt försök med trängselskatter 2006 så permanentades skatten i Stockholm. Försöket avslutades med en folkomröstning i samband med valet 2006. Under 2013 har även Göteborg infört trängselskatt och genomfört en folkomröstning där göteborgarna sagt nej. Trots detta ser det ut som om trängselskatten permanentas även i Göteborg.

I dag ligger beslutanderätten över intäkterna hos regeringen och inte i regionerna, vilket inte känns helt rimligt!

Vad stockholmarna tyckte vid folkomröstningen 2006 råder ingen tvekan om. Stockholmarna förklarade mycket tydligt att man var beredd att betala trängselskatt eller miljöstyrande avgifter och att intäkterna ska gå till vägar och kollektivtrafik.

Avgiften är ett medel för att styra trafikflöden ur ett miljöperspektiv som dessutom möjliggör investeringar för att underlätta framkomlighet. För att nå acceptans för miljöavgifter eller trängselskatt så måste de som betalar också se resultat och förbättringar i framkomlighet. Allt annat är oacceptabelt.

Beslutsfattande i regionerna skulle även kunna få många goda effekter. Från idé till beslut skulle gå fortare. Trängseln skulle minska och framkomlighet i kollektivtrafiken och på vägarna skulle bli bättre.

Regeringen bör därför se över möjligheten att låta regioner få betydande bestämmanderätt över trängselskatters utformning och intäkter.

.

Teres Lindberg (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)