Regeringen ska godkänna utländska investeringar av strategisk betydelse

Motion 2020/21:7 av Robert Stenkvist (SD)

av Robert Stenkvist (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att direktinvesteringar och köp av strategisk infrastruktur av främmande makt ska godkännas av regeringen samt tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Under de senaste decennierna har en rad uppmärksammade köp gjorts av utländska intressen eller utländska företag hemmahörande utanför EU, främst Kina och Ryssland. Det har rört sig om strategiskt viktiga hamnar och liknande infrastruktur. Ibland har det rört sig om faciliteter som en gång tillhört Försvarsmakten men som sålts ut till privata intressen under den nedrustningsperiod Sverige var inne i under 1990- och 2000-talet. Det har i vissa fall rört sig om direktinvesteringar i civil infrastruktur av utomeuropeiska intressen, men med en förmodat stor strategisk betydelse i framtiden.

Vid alla sådana köp som av Försvarsmakten eller regeringen bedöms som strategiskt centrala objekt skall regeringen först ge sitt godkännande av en investering eller ett köp. Bedöms rikets säkerhet äventyras vid investering eller köp skall regeringen neka till affären. Denna lag skall självklart stå över det kommunala självstyret. 

 

 

Robert Stenkvist (SD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-09-08 Granskad: 2020-09-08 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)