Regelförenklingar för restaurang- och turismföretag

Motion 2010/11:N365 av Lars-Arne Staxäng (M)

av Lars-Arne Staxäng (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om regelförenklingar för restaurang- och turismföretag.

Motivering

Det är av mycket stor vikt för ekonomin att turismen tillåts utvecklas i Sverige. Därför är det viktigt att nya och gamla entreprenörer känner att samhällsfunktionerna och myndigheter hjälper till för att alla ansökningar och pappershantering ska gå så smärtfritt som möjligt. Så är tyvärr inte fallet alltid idag.

Många gånger rör det sig om en djungel av snåriga bestämmelser. Ofta skall ansökningar skickas till så många som tiotalet myndigheter, åtminstone om man skall ha mat och utskänkning av alkoholhaltiga drycker. Ansökningsprocesserna innebär dessutom en ansenlig kostnad.

När företagaren lämnat in uppgifter till en myndighet behöver denne dessutom många gånger lämna in i stort sett samma uppgifter till nästa myndighet. Det är bara ett exempel på den onödiga byråkrati som försvårar tillvaron för många företagare inom branschen.

Några exempel på förenklingar som skulle kunna göras för dessa företag är att etablera ett gemensamt webbsystem för uppgiftsinhämtning, som alla myndigheter kan hämta relevanta uppgifter ifrån. Man kan här lägga olika sekretessgrader för att upprätthålla gällande bestämmelser. Dessutom kan man också samordna kontrollfunktioner så att dessa sker på ett effektivt och samordnat sätt utan att skada den normala dagliga driften av verksamheten.

Som näring har turismen utan tvekan en stor potential att expandera och bli än mer betydelsefull för ekonomin. Regeringen bör därför prioritera restaurang- och turismföretagen i det pågående regelförenklingsarbetet för företagen.

Stockholm den 19 oktober 2010

Lars-Arne Staxäng (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2010-10-27

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)