Redovisning av vad skatten används till i deklarationen

Motion 2014/15:1927 av Teres Lindberg (S)

av Teres Lindberg (S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten för Skatteverket att i samband med skattebeskedet redovisa vad skatten används till på kommunal nivå, landstingsnivå och statlig nivå.

Motivering

I Sverige betalar fysiska personer kommunalskatt till den kommun samt det landsting eller den region där personen i fråga är folkbokförd. Fysiska personer vars inkomster överstiger en bestämd brytpunkt betalar även skatt till staten på den del av inkomsten som överstiger brytpunkten.

Det är dock många som inte vet vad det egentligen är som finansieras via skatten. För att skapa förståelse och insikt i vad den används till föreslår jag att man ser över möjligheten för Skatteverket att i samband med skattebeskedet redovisa vad skatten används till på kommunal nivå, landstingsnivå och statlig nivå.

.

Teres Lindberg (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)