Redovisning av skatter och avgifter på lönebeskeden

Motion 2015/16:741 av Staffan Danielsson och Anders Ahlgren (båda C)

av Staffan Danielsson och Anders Ahlgren (båda C)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om redovisning av skatter och avgifter på lönebesked och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige ligger långt framme i att öppet redovisa viktiga förhållanden och vi är stolta över vår offentlighetsprincip.

Vad vi tjänar och betalar i skatt är mycket viktig information för oss. Ändå är redovisningen på lönebeskeden mycket ofullständig vad gäller hur mycket skatt och avgifter som våra arbetsgivare betalar kopplat till vad vi tjänar.

Det är viktigt att synliggöra det totala skattetrycket. Många skatter är för de enskilda löntagarna dolda, till exempel arbetsgivaravgiften. Ett lönebesked med information om bruttolön, inklusive alla skatter och avgifter för såväl arbetsgivaren som den enskilde, är ett utmärkt sätt att synliggöra det faktiska skattetrycket på arbete och arbetsinkomster.

Staten och det allmänna borde som arbetsgivare föregå med gott exempel genom att som första punkt på lönebeskedet redovisa arbetstagarens bruttolön inklusive avgifter enligt lag och avtal. Därefter redovisas arbetsgivaravgifter, löneskatter och andra avgifter som dras från den ursprungliga totala bruttolönen.

Förhoppningsvis kan detta motivera även privata arbetsgivare att göra sammalunda!

 

Staffan Danielsson (C)

Anders Ahlgren (C)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-02 Hänvisad: 2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)