Redovisning av skattemedel till privata vinster

Motion 2009/10:Fi234 av Carina Hägg (s)

av Carina Hägg (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att offentligt redovisa hur mycket av skattebetalarnas pengar som försvinner som vinster till privata företag.

Motivering

Den borgerliga regeringen är pådrivande när det gäller privatiseringar även av offentlig omsorg och utbildning. Men regeringen undviker konsekvent att redovisa hur mycket av skattebetalarnas pengar som går förlorade när de försvinner som vinster till de privata ägarna. Det finns ett brett stöd för att kompetenta privata utförare kompletterar offentlig verksamhet. Men har väljarna verkligen godkänt att vem som helst för att tjäna pengar och förverkliga sig själv får starta en skola, ett apotek, en vårdcentral eller ett dagis för våra skattepengar? Det är pengar som i stället borde användas till att utveckla och säkra kvaliteten i vår gemensamma välfärd.

Regeringen bör redovisa hur mycket av våra skattemedel som används på detta sätt, medel som gått förlorade för gemensamma investeringar och verksamhet. Vi behöver siffrorna på bordet i dag såväl som prognoser för framtiden. Det handlar såväl om ansvar för helheten i budgeten som om transparens av budgeten och att visa på exempel för kommuner och landsting. Medborgarna har rätt att få en redovisning av hur deras skattepengar används.

Stockholm den 1 oktober 2009

Carina Hägg (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)