Redovisning av avgift för elcertifikat

Motion 2011/12:N403 av Lars Isovaara och Josef Fransson (SD)

av Lars Isovaara och Josef Fransson (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om separat redovisning av avgift för elcertifikat.

Motivering

För privatkunder ingår elcertifikatsavgiften i elpriset, däremot redovisas elcertifikatsavgiften separat för företagskunder som en fast avgift per kWh. Det sistnämnda förhållandet bör gälla även för privatkunder. För att tydliggöra de specifika delarna i den totala elkostnaden bör det således ur elräkningen klart framgå hur mycket privatkunden betalar för elcertifikaten.

Stockholm den 30 september 2011

Lars Isovaara (SD)

Josef Fransson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)