Störningar i telefonin

Just nu är det problem med riksdagens telefoni. Bland annat kan det vara svårt att nå riksdagsinformation via telefon. Det går att skicka e-post till: riksdagsinformation@riksdagen.se

Arbete pågår med att lösa problemet.

Receptfria naloxonläkemedel

Motion 2021/22:3668 av Niels Paarup-Petersen (C)

av Niels Paarup-Petersen (C)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra naloxon receptfritt och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att naloxon bör delas ut inom missbruksvården och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

2019 godkändes naloxon av Socialstyrelsen för användning i Sverige. Naloxon är en medicin som kan rädda liv vid överdosering av vissa droger. Naloxon är ingen ny medicin men det dröjde länge innan det godkändes i Sverige.

Men trots att medicinen nu är godkänd och kan bidra till att färre dör av överdos, kan nyttan av medicinen inte nå sin fulla potential. För den är inte receptfri.

Sedan 2014 har Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderat att länder gör naloxon tillgängligt för personer i missbrukares närhet och inte bara för sjukvårdspersonal. I flera europeiska länder och i delar av USA delar man redan ut naloxon till missbrukare och deras anhöriga. I Danmark, Norge och Kanada går det till och med att köpa receptfritt på apoteket.

För medicinen är egentligen inte kontroversiell. Det är bara i Sverige som det är radikalt att prata om skademinimering framför nolltolerans – vilket också är en orsak till det sena godkännandet i Sverige. Naloxonet används främst som en nässpray efter att någon tagit en överdos av opioider, som heroin, fentanyl eller det smärtstillande läkemedlet tramadol. Det motverkar överdosen och sätter igång andningsreflexen. Bieffekterna är marginella. Och naloxon är inte en drog som kan missbrukas. Medicinen saknar i princip kontraindikationer och har mycket få biverkningar, särskilt i jämförelse med medicinens livräddande effekter.

Utöver att naloxon bör vara receptfritt kan det också med fördel delas ut inom miss-bruksvården via specialistmottagningar som sprutbyte, LARO, behandlingshem och liknande.

Vill Sverige minska antalet som dör av överdos – då bör den viktigaste medicinen nå ut till de som finns i närheten när livet fortfarande går att rädda. Och då ska våra regler inte hindra den från att nå anhöriga och närstående.

Niels Paarup-Petersen (C)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-05 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)