Rättvisare hyressättning för riksdagens övernattningsbostäder

Motion 2005/06:K441 av Tasso Stafilidis (v)

av Tasso Stafilidis (v)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen beslutar att i enlighet med vad som anförs i motionen uppdra åt riksdagsstyrelsen att vidta åtgärder för rättvisare hyressättning gällande riksdagens övernattningsbostäder.

Motivering

Riksdagen förfogar i dag över ett stort antal övernattningsbostäder och övernattningsrum. I huvudsak är det riksdagens ledamöter utanför Stockholmsområdet som tilldelas dessa. Jag anser att det är en mycket god tanke och ett väl avvägt beslut som ligger bakom detta. Fram till för bara några år sedan övernattade en hel del riksdagsledamöter i sina arbetsrum. Själv gjorde jag det drygt ett år efter att jag blev invald i riksdagen 1998. Mina egna erfarenheter av att bo i mitt arbetsrum kan enbart beskrivas i negativa termer.

När nu flertalet av riksdagens ledamöter uppfyller kraven för att få tillgång till en övernattningsbostad syns det tydligt att systemet för hyressättningen är djupt orättvis. Jag förutsätter att likt mig själv så har de övriga ledamöterna sina egna privata boendekostnader på hemorten. beroende på vilket av riksdagens hus man bor i betalar man olika hyror – detta oavsett storlek på lägenheten.

Som exempel vill jag nämna att bostäderna som tillkom 1999 är avsevärt mycket dyrare än riksdagens tidigare bostadsbestånd. Utöver det hyresbidrag som avräknas på 4 400 kr per månad betalar ledamöter följande hyra för en lägenhet på 47 kvadratmeter:

  • Munkbron 17, 2 544 kr

  • Munkbron 7, 593 kr

  • Västerlånggtan 14, 0 kr

  • Lilla Nygatan 4, 2 465 kr

  • Tyska Brinken 23, 344 kr

  • Norrlandsgatan 14, 2 386 kr

  • Mariagränd 4, 131 kr

  • Brahegatan 43, 0 kr

Om tanken från början var att det skulle råda en bruksvärdesprincip i hyressättningen är de nuvarande hyrorna ännu märkligare. Som jag visade i exemplet ovan är skillnaden mer än 2 000 kr för 47 kvadratmeter per månad, detta trots att den dyrare bostaden ligger i den billigares grannkvarter. Lägenheterna har så gott som lika standard och ligger lika centralt etc.

Det nuvarande systemet ser jag som djupt orättvist då flera av riksdagens ledamöter får betala upp till 60 % av årskostnaden själva – 40 % kan dras av för dubbel bosättning i den årliga inkomstdeklarationen – vilket rör sig om mer än 12 000 kr per år för de exempel jag redogjort för ovan. För vissa ledamöter blir det ännu dyrare och för andra är det gratis. Och dessa extra kostnader ådras vi av en enda anledning, nämligen att kunna ha någonstans att sova för att sköta våra uppdrag som riksdagsledamöter.

Enligt min mening är denna hyressättning djupt orättvist, och jag hemställer att riksdagen beslutar att ge riksdagsstyrelsen i uppdrag att vidta åtgärder för en rättvisare hyressättning av riksdagens övernattningsbostäder. Detta bör riksdagen besluta om.

Stockholm den 2 oktober 2005

Tasso Stafilidis (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)