Rättvisa mellan upplåtelseformerna

Motion 2012/13:Sk433 av Jan Lindholm (MP)

av Jan Lindholm (MP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att rättvisa måste skapas avseende beskattningsregler för de olika upplåtelseformerna.

Motivering

Idag råder en orättvisa mellan de olika upplåtelseformerna. Enligt en undersökning från Stellan Björnlund på KTH kostar en nybyggd hyresrätt i genomsnitt nästan 30 procent mera än en nybyggd bostadsrätt. Alla tidigare bidrag till hyresrätter har försvunnit, samtidigt som boende i bostadsrätt är subventionerat. Den som själv äger sin bostad kan tillgodogöra sig ränteavdrag, vilket kan ha stor betydelse för boendekostnaden.

Ekonomiskt svagare grupper som inte kan få lån hänvisas till att hyra sin bostad och därmed får de en högre boendekostnad. Detta leder till trångboddhet hos familjer med svag ekonomi, i synnerhet ensamstående föräldrar och utlandsfödda. Det är djupt osolidariskt att dessa redan utsatta grupper hänvisas till trångboddhet genom en politik som innebär extra kostnader för dem som inte har råd att äga sin bostad. Orättvisorna mellan de olika upplåtelseformerna vad gäller skatteregler måste avskaffas. Detta bör regeringen utreda och söka finansiering för att så snart som möjligt föreslå riksdagen.

Stockholm den 5 oktober 2012

Jan Lindholm (MP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)