Rättvisa elpriser i Skåne – avskaffa elprisområdena

Motion 2021/22:3836 av Louise Meijer (M)

av Louise Meijer (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa elprisområdena och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Elpriserna i Skåne har den senaste tiden slagit prisrekord gång på gång. Det är särskilt anmärkningsvärt att prisrekorden inträffar under sommarhalvåret.

De höga elpriserna för oss skåningar drabbar både oss elkonsumenter men också den skånska tillväxten. Företag väljer istället att etablera sig utomlands eller i andra delar av Sverige. Då tappar Skåne viktiga arbetstillfällen.

År 2011 delades Sverige in i fyra elprisområden eftersom EU krävde det. Det förutspåddes att elpriset i söder skulle stiga, men också att detta skulle ge en signal om att det krävs mer investeringar i elnätet här nere. Tyvärr har det inte skett investeringar i den utsträckning som krävs. istället har viktiga kärnkraftsreaktorer, så som reaktorer i Oskarshamn och Ringhals 2, stängts ner. Detta påverkar Skånes tillgång till el negativt.

I allmänhet behövs en ny, förnuftig energipolitik som säkrar upp att Sverige kan öka sin tillväxt genom en säker tillgång till el. Då måste energislagens leveranssäkerhet börja bli en del av priset. När det är vindstilla måste vi fortfarande kunna koka vårt morgonkaffe utan ransonering.

I synnerhet krävs det ett avskaffande av elprisområdena eftersom det har blivit en straffbeskattning på oss skåningar.

Louise Meijer (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-05 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)