Rättvis energiomställning

Motion 2007/08:N377 av Kent Persson m.fl. (v)

av Kent Persson m.fl. (v)
Motion till riksdagen

2007/08:N377

av Kent Persson m.fl. (v)

Rättvis energiomställning

v966

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut 2

3 Klara mål i energipolitiken 4

4 Energieffektivisering i bostäder och lokaler 4

5 Inga oskäliga övervinster 5

6 Privata monopol under konsumenternas kontroll 5

7 Rätt pris vid rätt tid 6

8 Även industrin måste ta sitt klimatansvar 6

9 Ökad vindkraft och biobaserad elproduktion 7

10 Kärnkraften kan avvecklas 8

11 Naturgas hindrar en hållbar energiomställning 9

12 Säker kraftöverföring 9

13 Framtidssatsningar 10

2 Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att målsättningen måste vara att minska förbrukningen av el och fossila
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-05 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (13)