Omfattande planerat tekniskt arbete

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Det kommer även att publiceras sändningar i webb-tv-arkivet. Delar av det som visas i webbplatsens kalender för måndag 23 maj är testinformation. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Rättvis badmoms

Motion 2010/11:Sk418 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om lika momsvillkor för offentlig och privat drift av badanläggningar.

Motivering

Privata företag som driver badanläggningar tvingas betala en sexprocentig moms samtidigt som kommunala badhus drivs momsfritt. Dessutom behöver inte ett kommunalt badhus gå med vinst i samma utsträckning som ett privat badhus. Detta snedvrider konkurrensen och är av rättviseskäl orimligt. Detta försvårar inte bara för nyföretagande i branschen – existerande privata badhus blir med nuvarande regler mindre benägna att expandera verksamheten och nyanställa. Dessutom kan situationen innebära att kommunala badhus inte övergår i privat regi eller rent av att privata badhus inte öppnas på grund av de orättvisa momsreglerna.

Det försämrar konsumenternas valfrihet och företagandet och därmed också möjligheten till nya arbetstillfällen. Det finns exempel där privata företag tagit över driften och där antalet besökare stigit med upp till 50 procent på bara några år tack vare bättre kundfokus, nya tjänster och annan service, vilket ofta är föga förekommande i kommunal drift. I en tid av ekonomisk oro bör dessutom det offentliga fokusera på sina kärnverksamheter snarare än att driva badhus som skulle kunna fungera bättre och kosta skattebetalarna mindre i privat regi. Möjligheten till ett borttagande av de orättvisa momsvillkoren för offentlig och privat drift av badanläggningar bör därför ses över.

Stockholm den 26 oktober 2010

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-27

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)