Rättstrygghet ger livskvalitet

Motion 2001/02:Ju237 av Agne Hansson m.fl. (c)

av Agne Hansson m.fl. (c)
Motion till riksdagen

2001/02:Ju237

av Agne Hansson m.fl. (c)

Rättstrygghet ger livskvalitet

1 Sammanfattning

Centerpartiet lägger fram ett antal förslag till förändringar inom det svenska rättsväsendet. För att alla skall kunna känna trygghet och livskvalitet krävs att vi minskar brottsligheten och ökar det brottsförebyggande arbetet. Brottsutvecklingen kan inte enbart stävjas genom traditionella åtgärder, kortsiktiga lösningar, inom rättsväsendets ram, utan även det brottsförebyggande arbetet måste långsiktigt förstärkas. Engagemanget från allmänheten och de ideella organisationerna bör bättre tas tillvara. Samordningen och samarbetet mellan rättsmyndigheter, enskilda medborgare och olika organisationer måste utvecklas.

Det är i familjen som barnen får sina mest grundläggande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Hänvisningsförslag: 2001-10-05 Utskottsförslag: 2001-10-05 Granskning: 2001-10-05 Inlämning: 2001-10-05 Hänvisning: 2001-10-11 Bordläggning: 2001-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (37)