Rättspolitik för trygghet och tillit

Motion 2014/15:1904 av Göran Hägglund m.fl. (KD)

av Göran Hägglund m.fl. (KD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av synliga poliser i brottsutsatta områden.
  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att s.k. social impact bonds ska kunna prövas i syfte att förebygga brott.
  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att kriminalisera medverkan i terrorstämplade organisationer.
  4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att bekämpa den organiserade brottsligheten och pröva anonyma vittnen.
  5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att prioritera kampen mot bostadsinbrott.
  6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att skärpa straffen för seriebrott.

Motivering

Sverige ska vara ett tryggt land att leva i, oavsett om man bor på landsbygden, i en stad eller i en förort. En av statens viktigaste uppgifter är att genom ett väl fungerande rättsväsende ge medborgarna trygghet.

Att förebygga brott och att ungdomar hamnar i brottsliga aktiviteter och att tidigt reagera mot, och bryta, kriminellt beteende är av största vikt. För att lyckas med detta behövs en politik med ett helhetsperspektiv på barn och ungdomar. Det behövs en stödjande familjepolitik, en bra skola, satsningar på ungas uppväxtmiljö och en offensiv kriminalpolitik.

Mot oss står en oenig opposition med olika förslag på kraftiga nedskärningar på polis och rättsväsende och nedsättningar av straff. Det är inte rätt väg att gå. Det skulle minska risken för upptäckt och lindra konsekvenserna av att begå en brottslig handling och kränka andra människor. Så bygger vi inte ett tryggare samhälle.

Internationell forskning visar att ökad direkt patrullering i områden med hög brottslighet fungerar brottsförebyggande. Fler synliga poliser är mycket viktigt för att ungdomsgäng inte ska få känslan av att ha kontroll över vissa bostadsområden och för att öka tryggheten för övriga boende i området.

En försöksverksamhet med s.k. Social Impact Bonds ska prövas i exempelvis utsatta områden i samarbete mellan offentliga, privata och ideella aktörer för att minska risken att unga personer som dömts för brott återfaller till brottslig verksamhet.

Vi vill kriminalisera förberedelse inför, deltagande i träning inför och deltagande i väpnad strid för organisationer som är terrorstämplade enligt EU:s eller FN:s klassifikationer.

Prioritera bekämpningen av den organiserade brottsligheten. Detta gäller såväl lokalt baserade kriminella gäng som mobila ligor med internationell koppling. Möjligheten att vittna anonymt i vissa specifika typer av brottmål bör prövas i Sverige. Det kan exempelvis vara när det finns allvarliga hot från gäng.

Bostadsinbrott bedöms i regel som grov stöld. I många fall leder det till ett fängelsestraff på mellan 6 och 8 månader, vilket i praktiken ofta innebär villkorlig dom och böter. Eftersom inbrott i bostaden innebär en stor integritetskränkning för den som drabbas vill vi skärpa straffen för inbrott genom att införa en ny brottsrubricering, inbrottsstöld, med en högre straffskala än den som gäller för grov stöld. Det skulle medföra att fler tvingas avtjäna fängelsestraff för inbrott än vad som är fallet idag.

Skillnaden mellan att begå ett brott eller många likartade brott är för liten idag och behöver öka. Det ska ske genom skärpta straff för seriebrott.

 

.

Göran Hägglund (KD)

 

Emma Henriksson (KD)

Jakob Forssmed (KD)

Mikael Oscarsson (KD)

Caroline Szyber (KD)

Annika Eclund (KD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (6)