Rättigheter för au pairer

Motion 2019/20:453 av Hillevi Larsson (S)

av Hillevi Larsson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om rättigheter för au pairer och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det har tidigare framkommit att au pairer från andra länder tvingas till långa hårda arbetspass med usel lön av välbärgade familjer i svenska hem.

Nu har det även visat sig att svenska au pairer som jobbar utomlands utnyttjas som billig arbetskraft. I USA har en studie gjorts som visar att au pairer i USA utnyttjas som olaglig arbetskraft. Bland dem som utnyttjats fanns svenska au pairer kopplade till en av de större förmedlingarna för au pairer i Sverige. Professorn bakom studien, Janie Chuang, upptäckte att det fanns flera kryphål i anställningsavtalen som möjliggör utnyttjande av ungdomarna utan att förmedlingsföretaget blir ansvariga. Detta bekräftas av Kalla fakta som talat med 101 svenska au pairer. 85 av dem vittnar om att de utnyttjats som billig arbetskraft på ett sätt som strider mot reglerna. 

Att vara svensk au pair i USA marknadsförs av företaget som ett äventyr som innebär kulturellt utbyte, personlig utveckling och möjlighet att läsa kurser på amerikanskt college. De svenska ungdomar som rest till USA har bland annat lockats med maximalt 25timmars barnpassning i veckan och möjlighet till språkundervisning. Det finns många vittnesmål från au pairer om att verkligheten ser helt annorlunda ut. Trots att det inte är meningen att de ska göra hushållsarbete så är det mestadels det de fått göra. Det finns bland annat vittnesmål om 1112 timmars arbete per dag, bristande bakgrundskontroll av värdfamiljer, kontrollerande värdfamiljer som reglerar klädsel och tillämpar utegångsförbud, sexuella övergrepp och bristande stöd från det svenska förmedlingsföretaget.

Det är svårt för svenska myndigheter att kontrollera arbetsvillkoren i USA. Men med tanke på att svenska aupair-förmedlingar utlovar goda villkor för au pairer så är det deras ansvar att se till att löftena uppfylls. De bör både kunna ställas till svars för falsk marknadsföring, bristande kontroll av värdfamiljer och bristande stöd när au pairer utnyttjats.

Regeringen bör i framtiden överväga behovet av åtgärder för att utkräva ansvar av svenska aupair-förmedlingar när reglerna inte följs.

Hillevi Larsson (S)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-09-26 Granskad: 2019-09-26 Hänvisad: 2019-10-11
Yrkanden (1)