Rätten till skolidrott för barn med funktionsnedsättning

Motion 2013/14:Ub356 av Helena Bouveng (M)

av Helena Bouveng (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om skolidrott för barn med funktionsnedsättning.

Motivering

Idrott är viktigt såväl för den fysiska som för den psykiska hälsan. Idrott bidrar till att höja livskvaliteten. Det är positivt och bidrar till att vi håller oss friska längre, orkar mer och mår bättre. Vårt välbefinnande ökar om vi får möjlighet att vara ute i frisk luft kombinerat med att vi rör på oss. Idrott är viktigt för barn, eftersom barn har ett spontant behov att röra på sig. När barn idrottar lär de sig många färdigheter, från att förbättra de fysiska färdigheterna, öka självförtroendet till att lära social gemenskap. Alla barn ska ha rätt att få idrotta. Det är viktigt att barn har möjligheten att idrotta på sina egna villkor. Att kunna delta i skolidrotten är viktigt såväl för kamratskapen i skolan som för barnets hälsa. För barn med funktionsnedsättning varierar möjligheterna att idrotta och framför allt möjligheterna att delta i skolidrotten. Skolan har här ett stort ansvar att ta för att så långt det är möjligt göra det möjligt för barn med funktionsnedsättning att kunna delta i skolidrotten på sina egna villkor. Det vore därför önskvärt att regeringen överväger att se över möjligheten att alla skolor gör det möjligt för barn med funktionsnedsättning att delta i skolidrotten.

Stockholm den 24 september 2013

Helena Bouveng (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)