Rätten till pass

Motion 2014/15:57 av Jimmy Ståhl (SD)

av Jimmy Ståhl (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om rätten till pass.

Motivering

Med den infrastruktur som finns i världen kan man med all enkelhet resa ganska obehindrat mellan länder och till olika världsdelar på ganska kort tid. Vid resa i Schengenområdet behövs inte pass men det är alltid bra att ta med sig passet eller id-kortet, eftersom du kan behöva styrka din identitet om du till exempel blir stoppad av polisen eller om du ska flyga. Alla länder i EU är dock inte med i Schengenavtalet och det behövs pass för att resa inom delar av EU.

Siffror från Rikspolisstyrelsen visar att 861 personer har anmält att de har blivit av med minst tre svenska pass under de senaste två åren. Två personer har under perioden anmält att de har förlorat tolv pass var. En del har till och med fått fler än 20 pass. Att äga ett pass innebär en skyldighet och är man oaktsam bör rätten att äga ett pass dras in.

Kostnaden för ett nytt pass är 350 kr, och även om man höjer priset avsevärt kommer det troligtvis inte att ge någon effekt för den organiserade brottsligheten.

I Sverige finns ca 177 000 förlorade svenska pass. Då ett pass är en värdehandling och ska hanteras därefter, bör det vid försvunnet pass upprättas en polisanmälan och en utredning bör inledas. Vid förlorat pass bör en särskild prövning upprättas och möjligheten till att man fråntas rätten att äga ett pass ifall man finner att det är grov oaktsamhet eller man finner det troligt att passet sålts.

.

Jimmy Ståhl (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-10-16 Granskad: 2014-10-16 Hänvisad: 2014-11-12
Yrkanden (1)