Rätten till likabehandling oavsett sexuell läggning eller könsidentitet

Motion 2004/05:U257 av Lars Ohly m.fl. (v)

av Lars Ohly m.fl. (v)
Motion till riksdagen

2004/05:U257

av Lars Ohly m.fl. (v)

Rätten till likabehandling oavsett sexuell läggning eller könsidentitet

1

Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning 1

2 Förslag till riksdagsbeslut 3

3 Inledning 5

3.1 Heteronormativitet och lesbisk feminism 5

4 Internationellt HBT-arbete 6

4.1 FN-konvention om avskaffande av all slags diskriminering

på grund av sexuell läggning eller könsidentitet 7

4.2 Sidas regleringsbrev 7

4.3 Europarådet och Nordiska rådet 7

4.4 Internationell solidaritet 8

5 Rättstrygghet för HBT-personer 8

5.1 Grundlagen 9

5.2 Myndighetsförordning 9

5.3 Brottsbalken 10

5.4 Ökade kunskaper inom rättsväsendet 11

6 Familjerätt 12

7 Könsneutral äktenskapslagstiftning 13

7.1 Partnerskapslagen 13

7.1.1 Anknytningsvillkoren 13

7.1.2 Rätt
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (34)