Rätten och möjligheten till rättshjälp

Motion 2003/04:Ju421 av Marina Pettersson m.fl. (s)

av Marina Pettersson m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om rättshjälp.

Motivering

Tidigare fanns en s.k. rättshjälpen som garanterade rättsskydd till alla även om man inte var försäkrad; detta har sparats bort. Under vissa förutsättningar kan individen få statlig rättshjälp om tvisten inte omfattas av rättsskyddet i tecknade försäkringar.

Rättshjälp är en social skyddslagstiftning som syftar till att hjälpa och ge stöd till den som inte kan få rättsligt bistånd på annat sätt. Idag kan man under vissa förutsättningar få rättshjälp av staten om inte tvisten omfattas av rättsskyddet i tecknade försäkringar.

Rättsskyddet ingår automatiskt i alla svenska hem-, villa- och fritidshusförsäkringar samt i helförsäkringar av båt och hel/halvförsäkring av bil. När tvist uppstår ska den som behöver rättshjälp och behöver ekonomisk hjälp i första hand nyttja rättsskyddet som finns i någon av de ovanstående uppräknande försäkringarna. Rättsskyddsförsäkringen skall hjälpa dig att täcka kostnaden för juridiskt ombud i tvister som rör ditt privatliv.

Om man får statlig rättshjälp eller inte beror bl.a. på de ekonomiska förhållandena. För att få statlig rättshjälp måste den sökande först rådgöra med advokat, jurist eller annan lämplig person som gör en bedömning. Rådgivningen med advokat syftar till att tillsammans göra en professionell juridisk bedömning av behovet. Det skall också bedömas om det är rimligt att staten bidrar med kostnaderna. Om hjälpen beviljas skall en rättshjälpsavgift betalas; storleken beror på de ekonomiska förhållandena.

Stockholm den 2 oktober 2003

Marina Pettersson (s)

Jarl Lander (s)

Ann-Kristine Johansson (s)

Tommy Ternemar (s)

Berit Högman (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2003-10-07 Hänvisning: 2003-10-15 Bordläggning: 2003-10-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)