Rätten att skydda tamdjur och hundar från varg

Motion 2021/22:1894 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över straffskalan för jaktbrott på varg för att anpassa straffskalan på varg till samma nivåer som annat jaktbart vilt som jagas på licens och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

När lagstiftningen för jaktbrott på varg skrevs så var vargen starkt begränsad i Sverige och man arbetade med att försöka öka vargstammen. Idag har vi mer vargar än riksdagen har godkänt och beslutat om. Idag genomför man licensjakt på varg för att reglera stammen.

Regleringen av vargstammen sker på ungefär samma villkor som licensjakten för älg vilket innebär att straffskalor också behöver ses över om någon skulle begå ett misstag och avliva en varg felaktigt.

Det är inte rimligt att de som måste försvara sina produktionsdjur eller sina sällskapsdjur eller jakthundar ska behöva riskera att hamna i situationer där man döms hårdare än vad straffet hade varit vid andra jaktbara viltarter i Sverige.

Straffen för att ha felaktigt avlivat en varg är idag orimligt höga och borde anpassas till samma nivåer som gäller för en felaktig avlivning av andra jaktbara viltarter.

Vargen är precis som andra viltarter reglerad genom jakt och då bör straffen vara likvärdiga som för andra reglerade jaktbara viltarter i Sverige.

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Granskad: 2021-10-01 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)