Radikala muslimer och jihadresenärer

Motion 2021/22:991 av Richard Jomshof (SD)

av Richard Jomshof (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utländska medborgare med kopplingar till islamistiska terrornätverk ska utvisas med omedelbar verkan och med ett livstidsförbud att återvända och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om återkallande av medborgarskap vid terroristbrott för personer med dubbelt medborgarskap och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om återkallande av medborgarskap vid terroristbrott för dem som tidigare invandrat till Sverige och erhållit ett svenskt medborgarskap, även i de fall de görs statslösa, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Redan hösten 2012 uppmärksammade svenska medier en rekryteringsfilm för islamister i Syrien. Till tonerna av muslimska kampsånger framför maskerade män med automatvapen och al-Qaida-flagga ett islamistiskt budskap. Det speciella med den här filmen är att den framförs på svenska av en grupp som kallar sig Svenska Islamkrigare. En muslimsk man förklarar att filmen riktar sig till alla muslimer i Sverige, samtidigt som han uppmanar dem att resa till Syrien och slå följe med hans islamistgrupp. Jihad är obligatoriskt för alla som tror på Allah, obligatoriskt i Sverige och i hela världen, säger han bland annat.

Säkerhetspolisen har vid flera tillfällen konstaterat att den våldsbejakande islamistiska miljön och återvändande så kallade Jihadresenärer utgör det största säkerhetshotet mot Sverige ur ett attentatsperspektiv. Detta eftersom det primärt är i denna grupp som presumtiva terrorister rekryteras. Man pekar på kontakter mellan radikala muslimer i Sverige och utländska terroristnätverk.

Mellan sommaren 2012 och hösten 2016 reste omkring 300 individer från Sverige till terroristorganisationer i Syren och Irak. Av dessa har runt hälften återvänt, där kommunerna i många fall inte vet vilka de är eller var de befinner sig.

I stället för kraftfulla insatser på området som gör verklig nytta har tidigare regeringar fört en politik som innebär att Jihadresenärer välkomnats tillbaka till Sverige, in i det svenska samhället. Till detta kommer en mer eller mindre okontrollerad massinvandring och nedmonterade gränser, vilket inneburit att radikala muslimer strömmat in i Europa och Sverige med myndigheternas goda vilja.

Att situationen är mer eller mindre utom kontroll visar det ökade antalet islamistiska terrorattentat på europeisk mark de senaste åren. Det rör sig om en rad fruktansvärda attacker på det demokratiska samhället där muslimer mördat oskyldiga medborgare genom att hugga ihjäl dem, skjuta ihjäl dem, spränga ihjäl dem eller köra över dem med lastbil. Hade det inte varit för omfattande insatser från polisiära myndigheter runt om i Europa hade antalet dåd varit betydligt större.

Därför krävs det, utöver en skärpt gränskontroll, att utländska medborgare med kopplingar till islamistiska terroristnätverk utvisas med omedelbar verkan, med ett livstidsförbud att återvända.

Vidare bör det göras möjligt att dels upphäva det svenska medborgarskapet för terrordömda med dubbelt medborgarskap, dels upphäva medborgarskapet för terrordömda som tidigare invandrat till Sverige och erhållit ett svenskt medborgarskap, även i de fall man görs statslös. Regeringen bör snarast återkomma med ett lagförslag i frågan.

Richard Jomshof (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-29 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)