Psykiatrisk vård för nyanlända flyktingar

Motion 2015/16:1134 av Marco Venegas m.fl. (MP)

av Marco Venegas m.fl. (MP)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att höja kompetensen angående psykiatrisk vård för nyanlända flyktingar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

En tredjedel av de flyktingar som kommer till Sverige uppskattas vara svårt traumatiserade. En del av dessa personer utvecklar posttraumatisk stress och återupplever traumatiska händelser i mardrömmar eller i tankar som är svåra att tränga bort.

Möjligheterna för nyanlända att få tillgång till psykiatrisk vård varierar beroende på var i landet de bor. Flera av landstingen saknar idag specialinsatser för den här målgruppen överhuvudtaget. En del landsting behandlar nyanlända med traumatiska upplevelser inom den ordinarie vården.

Tortyr, förföljelse och krig är inte problem som vården normalt brottas med i Sverige och därför krävs det specialkompetens. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, anser att det behövs en nationell insats för att den psykiatriska vården för nyanlända och asylsökande ska bli bra över hela landet.

Med tanke på att alla delar av Sverige tar emot och kommer att ta emot många flyktingar från krigshärjade länder är det viktigt att kompetensen höjs så att tillgången till bra psykiatrisk vård finns i landets alla landsting.

Marco Venegas (MP)

Jan Lindholm (MP)

Stefan Nilsson (MP)

Elisabet Knutsson (MP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-05 Hänvisad: 2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)