Prostitution

Motion 1990/91:Ju616 av Rosa Östh m.fl. (c)

av Rosa Östh m.fl. (c)

Hemställan

Med hänvisning till vad som anförts i motion
1990/91:So424 hemställs
att riksdagen hos regeringen begär att frågan om
kriminalisering av de prostituerades kunder skall prövas i
enlighet med vad som anförts i motionen.

Stockholm den 18 januari 1991

Rosa Östh (c)

Karin Israelsson (c)

Rune Backlund (c)

Ulla Tillander (c)

Göran Engström (c)

Roland Larsson (c)

Marianne Jönsson (c)

Kersti Johansson (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-01-25 Bordläggning: 1991-02-05 Hänvisning: 1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)