Planerat tekniskt arbete på webbplatsen

Under måndag eftermiddag genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Processteknisk utbildning i Luleå

Motion 1990/91:Ub587 av Monica Öhman och Leif Marklund (s)

av Monica Öhman och Leif Marklund (s)
För att norrbottniskt näringsliv skall kunna fortsätta och
utvecklas i positiv riktning så måste man ha tillgång till den
kvalificerade arbetskraft som erfordras.
Pappers- och cellulosaindustrin i Norrbotten har allt
svårare att rekrytera civilingenjörer med processteknisk
utbildning. Detta har sin förklaring i att det endast finns
utbildning i Stockholm.
De senaste årens överhettning av svensk arbetsmarknad
har ytterligare förvärrat situationen. Det har visat sig att
sökande till tjänster i Norrbotten avstår från att ta arbetet
eftersom make/maka har mycket större utbud och lättare att
få ett kvalificerat arbete i andra delar av landet.
Situationen skulle förbättras om fler människor från
eller med kännedom om Norrbotten skulle välja
processteknisk utbildning.
Det finns behov av ca 15 civilingenjörer per år och den
utbildningen bör läggas till högskolan i Luleå.
Genom att låta studenter från både geovetenskapliga
och maskintekniska linjerna läsa processteknik de två sista
åren skulle man skräddarsy en kompetens både för
cellulosa- och stålindustrin. Enligt vad vi erfarit finns
behjälplig lärarkompetens tillgänglig hos ASSI:s
pappersbruk både i Kalix och Piteå.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om behovet av att inrätta en linje för
processteknik vid högskolan i Luleå.

Stockholm den 23 januari 1991

Monica Öhman (s)

Leif Marklund (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-01-25 Bordläggning: 1991-02-05 Hänvisning: 1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)