Privatradiobranschen

Motion 2021/22:3591 av Lars Beckman (M)

av Lars Beckman (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen skyndsamt, i nära dialog med radiobranschen, bör ta fram direktiv för en kommande utredning om den svenska radions framtid och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det är viktigt med ett stort utbud och en bred mångfald i våra etermedier. Den privata radiobranschen har varnat för att utbudet och tillgängligheten kan minska i etermedierna om inte regeringen snarast tar initiativ till åtgärder för att stärka branschen. Teknikutvecklingen sker snabbt i Sverige med nya lyssnarmönster, och annonsmarknaden förändras lika snabbt med stora internationella aktörer som tar betydande delar av annonsmarknaden.

Ett av företagen skriver följande i ett brev till Kulturdepartementet:

”Görs inget kan det innebära slutet för svensk rundradio

Skulle den nuvarande ordningen gälla så ges nästa år nya DAB-tillstånd för perioden 2022–30 och nya auktioner hålls på FM-tillstånd för 2026–34. De som deltar är med stor sannolikhet samma bolag på båda plattformarna. Men det måste bedömas som ekonomiskt otänkbart att bolagen beslutar att investera dubbelt i svensk rundradio, det vill säga att samtidigt bygga ut DAB och förvärva FM-tillstånd via auktion för parallellsändning under 2020-talet. Skulle inget göras kommer radioföretagen sannolikt att fortsätta på FM så länge det finns lyssnare kvar, men tämligen omedelbart lägga ner de digitala sändningarna. I värsta fall kan även en ny FM-auktion 2026 vara helt ointressant p.g.a. att det kommersiella radiolyssnandet understigit den nivå som krävs för att finansiera verksamheten via annonsintäkter.

Tidigt beslut om plattformarna krävs

För att radioföretagen ska veta att det är värt att fortsätta investera i radion behöver de tidigt få veta åt vilket håll politikerna vill gå. Regeringen skulle omedelbart kunna föreslå ändringar i radio- och TV-lagen så att det redan nu går att koppla samman tillstånden.

Om en offentlig utredning verkligen krävs, bör regeringen skriva så tydliga direktiv till utredningen att radioföretagen kan förstå att utvecklingen kan tänkas gå åt rätt håll. Ett samlat grepp om svensk radio är nödvändigt för att få de svenska bolagen att investera i digital radio och därmed säkra svensk tillståndsgiven radio för överskådlig tid.”


Den samlade branschen skriver i ett annat brev:

”Radiobranschen vill få till en breddad utredning vars direktiv kan visa för radiobranschen att regeringen ser det som viktigt att värna och utveckla svensk tillståndsgiven broadcast-radio så att den under överskådlig tid kan konkurrera i en mediemiljö som riskerar att domineras av globala digitala plattformsföretag. Att det under den närmaste tiden råder stor osäkerhet om förutsättningarna för kommersiell radio är djupt otillfredsställande. Vi önskar därför att regeringen skyndsamt, i nära dialog med radiobranschen, tar fram direktiv för en kommande utredning om den svenska radions framtid.”

Riksdagen bör ge regeringen tillkänna att säkerställa att den privata lokalradion i Sverige ges rimliga och långsiktiga förutsättningar för att såväl utvecklas som finnas kvar.

Lars Beckman (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-05 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)