Privatisering av TeliaSonera

Motion 2003/04:N286 av Sten Tolgfors (m)

av Sten Tolgfors (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att staten bör privatisera aktierna i Telia Sonera.

Telia Sonera saknar idag en kompetent privat storägare

Svenska staten äger 45,3 procent av Telia Sonera. Den finska staten äger 19,1 procent av bolaget. Den störste icke-offentlige ägaren är Robur Fonder, som innehar 2,7 procent av företaget.

Staten är inte en kompetent ägare av kommersiella företag. Ägandet utövas inte sällan irrationellt och med politiska förtecken. Statsägda bolag har sämre förutsättningar för tillväxt än sina konkurrenter. Andra hänsyn än bolagets bästa tillåts dominera, vilket skadar de statsägda företagens möjligheter att utvecklas. Den socialdemokratiska regeringens hantering av Telia har genom åren visat detta med övertydlighet. I själva verket tjänar hanteringen av Telia AB som en illustration till varför staten inte skall äga företag.

Först försökte regeringen slå samman Telia AB med norska Telenor. Den sammanslagningen fick avbrytas med ekonomiska och förtroendemässiga förluster som följd. Telia introducerades sedan på börsen i juni 2000. Staten ägde då en 70-procentig andel av bolaget. Under 2002 gick Telia samman med finska Sonera och bildade Telia Sonera. Telia fick ytterligare en stat som delägare, som om det vore lämpligare, lättare och rationellare för ett företag att ha två regeringar som ägare än en.

Krånglet kring ägarstrukturen i Telia har varit skadligt och försämrat bolagets möjligheter att hävda sig på en avreglerad och internationaliserad marknad.

Samtliga statens aktier i Telia Sonera bör säljas. Telia Sonera bör slippa oket av fortsatt statligt ägande och irrationellt statligt ägarutövande. Bolaget behöver starka och kompetenta kommersiella ägare. Staten bör därför gå ur ägandet i Telia Sonera helt och hållet.

Stockholm den 3 oktober 2003

Sten Tolgfors (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2003-10-07 Hänvisning: 2003-10-15 Bordläggning: 2003-10-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)