Privata företag inom ekoturismen

Motion 2015/16:955 av Ulf Berg (M)

av Ulf Berg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen i sina direktiv till statliga myndigheter som Naturvårdsverket pekar på att etablering av verksamhet ska ske i dialog med privata företag så att dessa inte trängs undan och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Naturum Laponia ligger på udden Viedásnjárgga i Stora Sjöfallet och invigdes i september 2014. I naturum erbjuds guidningar till lågt pris. Detta kan utgöra ett bra exempel på att statens satsningar i vissa fall kan konkurrera på ett sätt som gör det omöjligt för privata företagare som försöker skapa sitt levebröd genom att ordna aktiviteter för besökare.

Ekoturismföreningen anser att problemet är utbrett över hela Sverige. Där så kallade naturum etableras händer det ofta att lågprisguidningar genomförs i statens regi, vilket leder till att privata företag har svårt att etablera sig.

Det är viktigt att staten underlättar för företagande på landsbygden och inte istället omöjliggör deras verksamhet. Därför bör regeringen i sina direktiv till statliga aktörer peka på att det i första hand bör förekomma en dialog med lokala företagare, en dialog som leder till att lokala företag är de som leder de guidningar som behöver genomföras i naturreservaten.

Ulf Berg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-02 Hänvisad: 2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)

Avsändare