Prissättning på hyresmarknaden

Motion 2011/12:C259 av Michael Svensson (M)

av Michael Svensson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ökade möjligheter för prissättning efter utbud och efterfrågan på hyresmarknaden.

Motivering

Idag regleras prissättningen på hyreslägenheter väldigt mycket av det offentliga. Det innebär att det inte är hyresgästens betalningsvilja som avgör priset på en hyresbostad utan det är reglerat utifrån boendestandard och boendeareal. Dagens hyresmarknad är därmed inte i balans och det får stora konsekvenser. I en rapport från december 2008 konstaterar OECD att hyresbostäder i Sverige tilldelas via köer och omfattande ansökningsförfaranden och i vissa fall genom svartabörshandel. Att låta hyrorna stiga där det finns köer skulle enligt OECD lösa dagens stora problem där hyrorna inte får anpassas efter tillgång och efterfrågan.

Målsättningen bör vara att få bostadsmarknaden att mer styras av utbud och efterfrågan. De prisregleringar som finns medför en problematik och skyddar i praktiken bara en relativt välmående målgrupp med attraktiva hyreskontrakt i storstädernas centrum. För dessa innebär prisregleringarna en avsevärt lägre boendekostnad än om hyresvärden hade fått ta ut en hyra som i högre grad motsvarar hyresgästens betalningsvilja. Om de justeringarna gjordes är det troligt att priserna hade gått upp i centrala Stockholm, men de hade antagligen gått ned på andra ställen, något som gynnar de som idag inte har någon bostad alls.

En bostadsmarknad med mindre prisregleringar är såklart inte en totalt oreglerad hyresmarknad. Det är viktigt att besittningsskyddet ligger kvar och att hyresgästerna har goda möjligheter att företräda sina intressen. Bostadsmarknaden ska vara trygg både för de som har en bostad och för de som vill skaffa sig en första bostad.

Stockholm den 28 september 2011

Michael Svensson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)