Prioritera landsbygden vid införandet av självkörande fordon

Motion 2021/22:872 av Saila Quicklund (M)

av Saila Quicklund (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att prioritera landsbygden vid införande av självkörande fordon och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Landsbygden blir genom sina långa avstånd beroende av vägburen trafik. Den rödgröna regeringens politik för vägarna lämnade mycket att önska, inte minst med tanke på att de i den senaste infrastrukturpropositionen nedprioriterade underhållet till våra vägar. Men också genom planerna om att införa en kilometerskatt som ännu inte har förverkligats.

Framväxten av självkörande fordon är i hetluften. Tekniken är i princip färdig och här finns möjligheterna att kunna få ut tekniken i praktiken. Här delar jag landsbygdskommitténs mening om att landsbygden med sitt vägnät erbjuder bättre möjligheter för utvecklande av denna teknik. Kollektivtrafiken kan göras mer tillgänglig, vid sidan av samåkning och efterfrågestyrd trafik.

Beroende av lastbilstrafik är en viktig fråga för många företag på landsbygden, inte minst i våra skogslän. Självkörande lastbilar som trafikerar vägarna nattetid är också något som skulle kunna utveckla landsbygden och göra avstånden mindre.

I enlighet med Landsbygdskommitténs ställningstagande anser jag att detta förslag bör beaktas.

Saila Quicklund (M)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-28 Granskad: 2021-09-29 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)