Premiera skötsamma företagare

Motion 2015/16:224 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att premiera skötsamma företagare och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det är en ansträngande process att starta och driva företag i Sverige. Inte nog med att avgifter och skatter är både många och höga, dessutom måste en stor mängd tillstånd, regler och blanketter uppfyllas för att alla myndigheter ska bli nöjda. Det är såklart bra att det finns någon form av kontroll av alla tillstånd, men när skötsamma och laglydiga företagare tvingas att ha daglig kontakt med över tjugo olika myndigheter har det gått för långt. Syftet med svensk lagstiftning kan knappast vara att företagare lägger mera tid på myndighetskontakter än på att utveckla sin verksamhet. Det finns oseriösa företagare och personer i alla branscher, men merparten av företagarna i Sverige sköter sig och följer svenska lagar och regler. Det är därför inte mer än rimligt att skötsamma småföretagare premieras genom färre kontroller och onödiga tillstånd, och även med lägre avgifter. Denna tid kan myndigheter istället lägga på effektivisering av sin verksamhet eller på att se till att mindre nogräknade företag följer reglerna, det skulle dessutom bidra till ökad tillväxt och välstånd i Sverige. Och inte minst, det skulle ge skötsamma företagare motivering att fortsätta utveckla sina företag. Det bör därför göras en översyn av möjligheten att premiera skötsamma företagare genom färre kontroller och lägre avgifter.

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-09-30 Hänvisad: 2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)