Premiera miljöfordon

Motion 2016/17:1219 av Lars Hjälmered (M)

av Lars Hjälmered (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga differentierade skatter och avgifter för fordon och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Transporter är helt avgörande för att vi som människor ska få våra liv att gå ihop och för att få bra liv. Det handlar om att kunna åka till och från arbete och studier såväl som att kunna resa på semester eller att hälsa på släkt eller vänner. Ibland sker resan med cykel eller buss, en annan gång med flyg och en tredje gång med en bil. Alla transportslag behövs och kompletterar varandra.

Transporter innebär samtidigt påverkan på vår miljö. Om vi ska klara av att värna våra möjligheter att transportera oss krävs att transporterna stegvis blir alltmer miljövänliga. Fordonsbranschen har en roll att bidra med produkter som är mer hållbara. Det kan handla om saker som användning av förnybara drivmedel, viktreduktion och elektrifiering. Det är också angeläget att politiskt använda styrmedel såsom regler för förmånsbilar som bidrar till omställning av fordonsflottan. Lokalt används också styrmedel som parkeringsavgifter och trängselskatter för att styra trafiken. Dessa kan dock inte anpassas beroende på miljönytta. Det är rimligt att överväga om parkeringsavgifter och trängselskatter ska kunna differentieras för att bidra till en omställning av fordonsflottan. Det bör ges regeringen tillkänna.

 

 

Lars Hjälmered (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-04 Granskad: 2016-10-04 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)