Praktik för invandrare som tagit högskole- eller universitetsexamen

Motion 2013/14:A326 av Edip Noyan (M)

av Edip Noyan (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten att se över förutsättningarna för praktik för invandrare som tagit högskole- eller universitetsexamen.

Motivering

Den svenska arbetsmarknaden ställer allt högre krav och det första inträdet på arbetsmarknaden sker ofta genom kontakter. Människor som har invandrat till vårt land har sällan dessa nätverk, vilket försvårar vägen till ett första jobb. Detta gäller även invandrare som har studerat på högskola och universitet i Sverige. Detta syns både i arbetslöshetsstatistiken och när vi kollar på vilken utbildning invandrare har som till exempel kör taxi.

För att ta tillvara deras kompetens vill jag att regeringen ser över möjligheterna för invandrare som har tagit högskole- eller universitetsexamen i Sverige att praktisera på en arbetsplats mot en viss ekonomisk ersättning från staten. Detta skulle exempelvis kunna sättas in då personen i fråga aktivt har sökt arbete under ett halvår efter avslutade studier. På det sättet får individen arbetslivserfarenhet, nya kontakter och referenspersoner som underlättar för att nå ett första jobb.

Stockholm den 3 oktober 2013

Edip Noyan (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)

Avsändare