Omfattande planerat tekniskt arbete

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Det kommer även att publiceras sändningar i webb-tv-arkivet. Delar av det som visas i webbplatsens kalender för måndag 23 maj är testinformation. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Post- och pakettjänster

Motion 2021/22:3592 av Lars Beckman (M)

av Lars Beckman (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det ska finnas en god samhällsservice och tillgång på post- och pakettjänster i hela Sverige och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Under 2021 släppte organisationen Företagarna en rapport som visar att Sveriges företag drabbas negativt av de försämringar av den landsomfattande posttjänsten som just nu sker. Postnord kommer från och med 2022 att införa varannandagsutdelning i hela landet, vilket 66 procent av företagen uppger kommer att få negativa konsekvenser. Regeringen föreslog även nyligen att befordringskraven i postförordningen ska sänkas ytterligare, så att endast 85 procent ska få sina brev inom två dagar och 97 procent inom fyra dagar.

Dock visar undersökningen att företagen har ett stort behov av att skyndsamt kunna skicka och ta emot både brev och paket.

För näringslivet är det av mycket stor betydelse att post och paket distributionen fungerar tillfredställande i hela Sverige. En företagare i Delsbo som vill skicka ett brev kan inte göra det efter kl 13 på vardagar då det är sista tid för tömning av brevlådan. Att göra fakturor under helgen och posta dem på söndag så att det når mottagaren på måndag är inte möjligt.

Lars Beckman (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-05 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)