Omfattande planerat tekniskt arbete

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Det kommer även att publiceras sändningar i webb-tv-arkivet. Delar av det som visas i webbplatsens kalender för måndag 23 maj är testinformation. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Portal för myndigheters tjänster och webbplatser

Motion 2021/22:62 av Bo Broman (SD)

av Bo Broman (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att införa en portal för myndigheters tjänster och webbplatser och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För företag finns det idag en utmärkt hemsida som heter Verksamt.se vilken fungerar som en portal till diverse myndigheters tjänster och hemsidor. På denna hemsida samlar Bolagsverket, Skatteverket, Arbetsförmedlingen och Tillväxtverket information och en rad tjänster.

Företagare kan där bland annat

  • hitta information om att starta och driva företag
  • skapa en affärsplan i Tillväxtverkets e-tjänst
  • nyregistrera, ändra eller avregistrera enskild näringsverksamhet, aktie, handels- och kommanditbolag samt ekonomiska föreningar i Skatteverkets etjänst
  • nyregistrera, registrera ändring och avregistrera enskild firma, aktie, handels- och kommanditbolag samt ekonomiska föreningar i Bolagsverkets etjänst
  • se en sammanställning av pågående aktiviteter i Tillväxtverkets, Skatteverkets och Bolagsverkets etjänster på Mina sidor
  • se redan registrerade företag hos Bolagsverket och Skatteverket på Mina sidor.

Som privatperson måste man idag besöka en mängd olika myndigheters separata hemsidor för att registrera och utföra ärenden. I Norge är man på väg att införa en myndighetsportal för privatpersoner där man med en enkel inloggning kan göra de flesta ärenden från vaggan till graven, exempelvis kontakt med Försäkringskassan, Skatteverket, Arbetsförmedlingen, högskolor, CSN och Transportstyrelsen. En portal för privatpersoner liknande den för företag ovan borde kunna införas även i Sverige för att underlätta kontakten med myndigheter.

Bo Broman (SD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-21 Granskad: 2021-09-22 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)

Avsändare