Politik för värnad och stärkt äganderätt

Motion 2022/23:977 av Martin Kinnunen m.fl. (SD)

av Martin Kinnunen m.fl. (SD)

Motion till riksdagen

2022/23:977

av Martin Kinnunen m.fl. (SD)

Politik för värnad och stärkt äganderätt

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beslut om expropriering av privat mark eller begränsning av dess nyttjande måste vara grundat på påvisade faktiska förhållanden som gäller för den aktuella marken och på konkreta lagtexter och inte på exempelvis allmänt formulerade mål och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i första hand nyttja allmänt ägd mark för offentliga syften, exempelvis för naturskydd av olika slag, och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att en utredning tillsätts för att
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-22 Granskad: 2022-11-22 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (39)