Politik för gymnasieskolan

Motion 2013/14:Ub571 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)

av Ibrahim Baylan m.fl. (S)
Motion till riksdagen

2013/14:Ub571

av Ibrahim Baylan m.fl. (S)

Politik för gymnasieskolan

S37002

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra eleverna rustade för att möta framtiden.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att alla gymnasieprogram ska leda till grundläggande behörighet i högskolan.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om obligatorisk gymnasieskola.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att svensk arbetsmarknad kräver gymnasieutbildning.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett utbildningspolitiskt
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (29)