Politik för arbete och välfärd

Motion 2005/06:Fi240 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m)

av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m)

1 Sammanfattning

Denna budgetmotion handlar ytterst om hur vi ska återupprätta en svensk arbetslinje. Fler människor i vårt land måste få möjlighet att genom eget arbete påverka och styra sin egen livssituation och vardag.

Utgångsläget är att över en miljon vuxna i dag försörjs genom olika bidrag och sociala ersättningar. En vanlig dag är det nära 1,5 miljoner vuxna som inte går till jobbet eller som arbetar mindre än vad de skulle önska. I stora delar av landet står en tredjedel av den vuxna befolkningen i arbetsför ålder utanför den reguljära arbetsmarknaden. Det är lika många som under den ekonomiska krisen i början av 1990‑talet. Regeringen missar såväl sysselsättningsmålet som målet för den öppna arbetslösheten. Summan av öppet arbetslösa och sysselsatta i arbetsmarknadspolitiska
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (13)