Polisnärvaron på Östergötlands landsbygd

Motion 2019/20:654 av John Widegren (M)

av John Widegren (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att öka den polisiära närvaron på Östergötlands landsbygd och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Många av de internationella stöldligorna begår brott på landsbygden, eftersom upptäckts­risken är mindre och straffen är lägre i Sverige än i många andra länder. Enligt en mätning som SOM-institutet genomförde 2016 är förtroendet för polisen 17 procent lägre på landsbygden än i tätorter och städer. Det finns många exempel på inbrott och stölder i Östergötland där polisen inte ens kommit till brottsplatsen.

För att öka tryggheten är det viktigt att allmänheten upplever att polisen är närvarande och synlig. Detta gäller såväl i storstäder som på mindre orter och på landsbygden. En tillgänglig polis är viktigt för att förebygga brott men framför allt när brott begåtts och måste klaras upp.

I Polisregion öst minskade antalet ärenden redovisade till åklagare under 2016 för skadegörelsebrott med 21 procent och för tillgreppsbrottet med 10 procent. Dessutom visar nya siffror att många platser på polisutbildningen står tomma. Detta är en oroväckande utveckling som riskerar att leda till att antalet poliser minskar i Sverige och på lands­bygden. Därför måste landsbygdens invånare få del av ökad polisiär närvaro så snart det är möjligt.

John Widegren (M)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-09-30 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11
Yrkanden (1)