Polishögskola till Skåne

Motion 2006/07:Ju270 av Göran Persson i Simrishamn m.fl. (s)

av Göran Persson i Simrishamn m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att placera en polishögskola i Skåne.

Motivering

Den socialdemokratiska regeringen satsade under flera år kraftfullt på polisen. Antalet poliser ökar för sjätte året i rad. Idag bedrivs polisutbildning på tre orter i Sverige – vid Polishögskolan i Stockholm och som uppdragsutbildning vid universiteten i Umeå och Växjö. Det stora behovet av en utökning av antalet utbildningsplatser på polishögskolan aktualiserar frågan om att etablera polisutbildning på fler orter.

Trots de stora satsningarna på utökad polisutbildning tycks inte antalet poliser räcka. Polisen står inför stora pensionsavgångar och och både den förra socialdemokratiska regeringen och den nuvarande regeringen har aviserat fortsatta kraftfulla satsningar för att utöka antalet poliser i Sverige. Detta skapar ett behov av att utöka antalet platser på polishögskolan.

Polisens problem är inte bara att de behöver bli fler. Poliserna behöver också spegla befolkningen på ett bättre sätt än vad de gör idag. Därför är det viktigt att samtidigt som antalet platser på polisutbildningen ökar också se till att vi breddar antagningsunderlaget. Detta kan vi lösa genom att etablera de utökade platserna på polishögskolan i en miljö där det finns många med bakgrund från studieovana miljöer.

Den grupp i poliskåren som är starkast underrepresenterad är den med invandrarbakgrund. Vi kan få en ännu bättre poliskår om vi har fler flerspråkiga poliser med bakgrund från många olika kulturer. Språksvårigheter och ett främlingskap som många invandrare känner inför polisen och andra myndigheter skulle då kunna brytas.

Skåne har en stor rekryteringsbas för poliser. Skåne har många invånare med invandrarbakgrund, är befolkningstätt och står utan polishögskola idag. Det är i Skåne vi på det bästa sättet kan tillgodose framtidens behov av poliser samtidigt som vi kan bredda antagningsunderlaget för att få en poliskår som speglar Sveriges invånare. Därför bör polisutbildning också bedrivas i Skåne och en polishögskola förläggas där.

Stockholm den 26 oktober 2006

Göran Persson i Simrishamn (s)

Ann Arleklo (s)

Luciano Astudillo (s)

Kerstin Engle (s)

Christin Hagberg (s)

Kent Härstedt (s)

Leif Jakobsson (s)

Inger Jarl Beck (s)

Morgan Johansson (s)

Ylva Johansson (s)

Anders Karlsson (s)

Hillevi Larsson (s)

Ronny Olander (s)

Catherine Persson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)