Polishögskola i Malmö

Motion 2012/13:Ju290 av Olof Lavesson m.fl. (M)

av Olof Lavesson m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en polishögskola i Malmö.

Motivering

Skåne är den plats där Sverige möter Europa och resten av världen. Här finns Öresundsbron och fyra stora hamnar där det varje dag passerar tusentals människor och stora mängder gods. Skåne är en del av Öresundsregionen och det innebär att man tillhör en stor europeisk region med större utsikter till ekonomisk tillväxt, med stor befolkningsbasis och god infrastruktur.

Med Skånes utsatta geografiska läge följer tyvärr en ökad brottslighet. En utbredd ungdomsbrottslighet, kriminella uppgörelser, våld, misshandel, rån m.m. är sorgligt nog inte ovanligt längre. En mycket stor del av den narkotika som polisen och tullmyndigheten årligen beslagtar, beslagtas i Skåne. Narkotikan har i de flesta fall varit ämnad för vidare distribution i vårt land.

Framtidens polisyrke kommer inte att handla om vapen och utrustning, utan om utbildning. Redan idag ingår teoretiska inslag av både juridik och psykologi i studierna. Alla poliser arbetar inte med samma saker och de behöver därför olika färdigheter. Det kommer därför att ges möjlighet att i högre grad specialisera sig på ett specifikt område, och därigenom skapas en större kunskapsbredd. Ytterst handlar det om vilken kompetens som svenska folket vill se hos dem som vi anförtror upprätthållandet av lag och ordning och vilken tilltro svenska folket har till dem. Och då handlar det om att hela svenska folket, från dem som bott här i generationer till dem som just kommit hit, känner tilltro och respekt för poliskåren.

Sveriges poliskår bör framöver bättre spegla befolkningens sammansättning för att öka legitimiteten i alla befolkningsgrupper. Det skulle också ge stadga åt kåren och förbättrade kontaktytor mot nytillkomna delar av befolkningen.

Alliansen har gjort och fortsätter att göra stora satsningar på rättsväsendet. Förra mandatperioden uppfylldes vallöftet om 20 000 svenska poliser år 2010. Åtskilligt fler aspiranter har antagits till polishögskolorna i Umeå, Solna och Växjö och det har gett resultat. De rekordstora årskullarna har redan börjat utexamineras, och det är med glädje som vi kan konstatera att vallöftet kommer att infrias redan i år.

Det bör också nämnas att det i Malmö redan finns ett specialutformat samhällsvetenskapligt program med inriktning mot uniformsyrken genom Bernadottegymnasiet. Skolan samverkar med Försvarsmakten, Kriminalvården, Kustbevakningen, polisen, räddningstjänsten och Tullverket och ger behörighet för vidare högskolestudier.

Att se över möjligheten till att inrätta en polishögskola i Malmö vore en mycket bra investering. Självfallet är det klokt att placera en högskola i en region där en stor del av Sveriges invånare faktiskt bor, men det ger även möjligheter utbildningsmässigt sett. Skånepolisen har idag en mycket bred kompetens genom att den under en lång tid har arbetat mot den omfattande och mångfasetterade brottslighet som finns i regionen. Genom inrättandet av en polishögskola i Malmö skulle denna kompetens föras vidare till de nya poliserna, och därmed skulle gamla erfarenheter blandas med nya idéer och brottsbekämpningen bli mer effektiv. Aspiranterna skulle få en omfattande utbildning inom de olika brottsområden som återfinns i regionen, vilket skulle vara till stort gagn för dem i deras framtida yrkesutövning.

Det goda samarbetet mellan Polismyndigheten i Skåne och övriga myndigheter som Tullverket, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Kriminalvården, Kustbevakningen m.fl. som i dag finns skulle vara väldigt fördelaktigt i utbildningen av framtidens poliser. Ytterligare fördelar som talar för en polishögskola i Malmö är regionens väl utbyggda infrastruktur samt möjligheten till internationellt samarbete och utbyte av information med grannländer på kontinenten.

Närheten till universitetet i Lund och Campus Helsingborg samt Högskolan i Kristianstad gör att teoretisk utbildning och intressanta föreläsningar kan inhämtas på nära håll och tillhandahållas av ytterst kompetent personal. Ett utbyte av erfarenhet och kompetens kan även ske genom samarbete med Räddningsverkets skola i Revinge samt Försvarsmaktens förband i Revingehed. De praktiska delarna av utbildningen kan med fördel genomföras på de lokala polisstationer runtom i Skåne som tacksamt skulle ta emot aspiranter och dela med sig av sina erfarenheter.

Polisaspiranterna på en polishögskola i Malmö skulle mot bakgrund av det ovan sagda ges en mycket god grundutbildning, som de skulle ha stor användning av i sitt fortsatta verksamma yrkesliv.

Denna motion ställer sig samtliga skånska moderata riksdagsledamöter bakom.

Stockholm den 3 oktober 2012

Olof Lavesson (M)

Christer Akej (M)

Linda Arvidsson Wemmert (M)

Thomas Finnborg (M)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Anders Hansson (M)

Cristina Husmark Pehrsson (M)

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Kajsa Lunderquist (M)

Göran Montan (M)

Gunilla Nordgren (M)

Hans Wallmark (M)

Boriana Åberg (M)

Anette Åkesson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)