Polishögskola i Malmö

Motion 2008/09:Ju369 av Anders Hansson m.fl. (m)

av Anders Hansson m.fl. (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en polishögskola i Malmö.

Motivering

Öresundsbron, fyra stora hamnar och närheten till storstaden Köpenhamn gör Skåne till inkörsporten till kontinenten och övriga Europa. Kontakterna är täta med våra stora grannländer i söder, bl.a. Tyskland och Polen. Öresundsinte-grationen gör att Skåneregionen växer så att det knakar. Sammanlagt ca 1,2 miljoner människor bor idag i Skåne. Med den ökande tillväxten och expansionen samt med Skånes utsatta geografiska läge följer tyvärr en ökad brottslighet. En utbredd ungdomsbrottslighet, kriminella uppgörelser, våld, misshandel, rån m.m. är sorgligt nog inte ovanligt längre. En mycket stor del av den narkotika som polis och tullmyndighet årligen beslagtar, beslagtas i Skåne. Narkotikan har i de flesta fall varit ämnad för vidare distribution i vårt land.

Framtidens polisyrke kommer inte att handla om vapen och utrustning utan om utbildning. Ytterst handlar det om vilken kompetens som svenska folket vill se hos dem som vi anförtror upprätthållandet av lag och ordning och vilken tilltro svenska folket har till dem. Och då handlar det om att hela svenska folket, från dem som bott här i generationer till den som just kommit hit, känner tilltro och respekt för poliskåren.

Sveriges poliskår bör framöver bättre spegla befolkningens sammansättning för att öka legitimiteten i alla befolkningsgrupper. Det skulle också ge stadga åt kåren och det ger förbättrade kontaktytor mot nytillkomna delar av befolkningen.

Alliansen har gjort och fortsätter att göra stora satsningar på rättsväsendet. Merparten av satsningarna går till Polisen i syfte att uppfylla alliansens vallöfte om att det skall finnas 20 000 poliser år 2010 i Sverige. Åtskilliga fler aspiranter har antagits till polishögskolorna i Umeå, Solna och Växjö. Det kan med glädje konstateras att vallöftet är på god väg att uppfyllas.

Det bör också nämnas att det i Malmö redan finns ett specialutformat samhällsvetenskapligt program med inriktning mot uniformsyrken genom Bernadottegymnasiet. Skolan samverkar med Försvarsmakten, Kriminalvården, Kustbevakningen, Polisen, Räddningstjänsten och Tullverket och ger behörighet för vidare högskolestudier.

Inrättandet av en polishögskola i Malmö vore en mycket bra investering. Självfallet är det klokt att placera en högskola i en region där en stor del av Sveriges invånare faktiskt bor, men det ger även möjligheter utbildningsmässigt sett. Skånepolisen har idag en mycket bred kompetens genom att under en lång tid ha arbetat mot den omfattande och mångfasetterade brottslighet som finns i regionen. Genom inrättandet av en polishögskola i Malmö skulle denna kompetens föras vidare till de nya poliserna, och därmed skulle gamla erfarenheter blandas med nya idéer och brottsbekämpningen bli mer effektiv. Aspiranterna skulle få en omfattande utbildning inom de olika brottsområden som återfinns i regionen, vilket skulle vara till stort gagn för dem i deras framtida yrkesutövning. Det goda samarbetet mellan Polismyndigheten i Skåne och övriga myndigheter som Tullverket, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Kriminalvården, Kustbevakningen m.fl. som i dag finns skulle vara väldigt fördelaktigt i utbildningen av framtidens poliser. Ytterligare fördelar som talar för en polishögskola i Malmö är regionens väl utbyggda infrastruktur samt möjligheten till internationellt samarbete och utbyte av information med grannländer på kontinenten.

Närheten till universitetet i Lund och Campus Helsingborg samt högskolan i Kristianstad gör att teoretisk utbildning och intressanta föreläsningar kan inhämtas på nära håll och tillhandahållas av ytterst kompetent personal. De praktiska delarna av utbildningen kan med fördel genomföras på de lokala polisstationer runtom i Skåne som tacksamt skulle ta emot aspiranter och dela med sig av sina erfarenheter.

Polisaspiranterna på en polishögskola i Malmö skulle mot bakgrund av det ovan sagda ges en mycket god grundutbildning, som de kommer att ha stor användning av i sitt fortsatta verksamma yrkesliv.

Stockholm den 6 oktober 2008

Anders Hansson (m)

Olof Lavesson (m)

Christine Jönsson (m)

Ewa Thalén Finné (m)

Hans Wallmark (m)

Göran Montan (m)

Mats Sander (m)

Sven Yngve Persson (m)

Anne-Marie Pålsson (m)

Inge Garstedt (m)

Staffan Appelros (m)

Margareta Pålsson (m)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (m)

Marie Weibull Kornias (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)