Polisen

Motion 2017/18:3899 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen

2017/18:3899

av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Polisen

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

Inledning

10 000 fler poliser till 2025

Kraftfull satsning på höjda polislöner och bättre arbetsvillkor

Stärk ledarskapet

Attacker mot blåljus- och sjukhuspersonal

Fler alternativa vapen

Förbättra brottsuppklaringen

Renodla polisens uppgifter

Flytta licenshantering från Polismyndigheten

Avrapporteringssystemet och tekniska hjälpmedel

Stärk polisens förmåga snabbt

Fördubbla insatsstyrkans förmåga

Synliga poliser i brottsutsatta områden

Lokal förankring

Sociala utfallskontrakt

Nolltolerans mot vardagsbrottsligheten

En polis knuten till varje skola

Återinför beredskapspolisen

Organiserad brottslighet

Arbetet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (19)