Planerat tekniskt arbete på webbplatsen

Under måndag eftermiddag genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Platt skatt

Motion 2009/10:Sk297 av Fredrick Federley och Annie Johansson (c)

av Fredrick Federley och Annie Johansson (c)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utredande och införande av samordnad platt skatt.

Motivering

Det svenska skattesystemet behöver reformeras i grunden. Att skatter i viss mån behövs står klart för alla. Skattesystemets utformning måste bygga på att det alltid ska löna sig att arbeta, att det alltid ska löna sig att få ökade inkomster och att systemet ska vara lättförståeligt och transparent. Det är också ett rimligt krav att skattesystemet har en acceptans hos medborgarna genom att det anses rättvist.

Den progressiva skatten har visat sig ha många brister. En är att den tar en större del av lönen för dem som tjänar mer än brytningspunkten i månaden. Drivkraften att öka sin lön över den summan minskar med den ökade beskattningen. Det är kanske inte en slump att den genomsnittliga lönen för företagare hamnar strax under nivån för att betala statsskatt.

Den gamla parollen att betala efter förmåga har en stor acceptans bland de svenska medborgarna. Att betala efter bärkraft eller förmåga kan på inget sätt som idag innebära att den som tjänar mer också procentuellt skall betala mer av sin lön i skatt. Sverige har från och med årsskiftet 2009/2010 återigen världens högsta marginalskatt på drygt 57 %. Samma skattesats för alla gör att den som tjänar dubbelt så mycket som medelinkomsten betalar dubbelt så mycket pengar i skatt som den som har medelinkomst.

En slopad statsskatt är ett första steg i riktning mot ett mer rättvist skattesystem som uppmanar till hederlighet och arbete. Den platta skatten borde av genomskinlighets- och enkelhetsskäl samordnas med en bolagsskatt och moms på samma nivå som riktpunkten för den platta skatten. Detta bör ges regeringen tillkänna.

Stockholm den 28 september 2009

Fredrick Federley (c)

Annie Johansson (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)