Placera viltmyndigheten i Skaraborg

Motion 2015/16:235 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förlägga den nya viltmyndigheten till Skaraborg och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Riksdagen har tidigare i mars 2015 beslutat att ge regeringen i uppdrag att bilda en ny viltmyndighet. När man sen ska lokalisera den nya viltmyndigheten bör man överväga vart den ska placeras så att den verkligen får en nystart med ny personal, nya ögon och som tar sig an frågorna på ett praktiskt och lokalnära sätt. Denna myndighet skulle med säkerhet kunna få en bra start i Skaraborg då vi är nära naturen och har bred kompetens i jakt och naturfrågor i Skaraborg. Jag förslår därför att den nya viltmyndigheten placeras i Skaraborg.

 

Sten Bergheden (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-09-30 Hänvisad: 2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)