Personvalet

Motion 2004/05:K338 av Birgitta Carlsson och Margareta Andersson (c)

av Birgitta Carlsson och Margareta Andersson (c)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av att inför alla val tydligare informera väljarna om vikten av att kryssa den kandidat som de vill ha överst på listan.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att återinföra möjligheten att stryka namn på valsedlarna.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ha samma procentsats vad gäller personvalet till alla politiska nivåer.

Personvalet behöver ses över

Nu har vi erfarenhet av personvalet i flera val till alla nivåer i både Europaparlamentet, riksdagen, region/landstinget och kommunerna. Med facit i hand vet vi att det fortfarande finns åtgärder som behöver göras för att systemet skall fungera ännu bättre.

Trots bättre information vid de senaste valen är det alltför få som använder sig av möjligheten att markera vilken kandidat de vill ge sin röst. Dessutom är det väldigt många som inte känner till att man skall kryssa för det första namnet om man är nöjd med listans sammansättning. Vid valet 1998 var informationen om personvalet bristfällig. 2002-års val var den bättre, med tydlig information på röstkortet att man skulle kryssa en kandidat. Men trots detta var det väldigt många som trodde att man inte behövde kryssa någon kandidat om man var nöjd med listan. Inför nästa val behövs en informationskampanj för att öka kännedomen om vikten av att kryssa den kandidat som man vill ha överst på listan. Detta bör ges regeringen till känna.

I valrörelser när vi är ute och träffar många personer får vi lyssna till synpunkter på det mesta. En fråga som lyfts upp ganska ofta är besvikelsen över att man inte får stryka något namn på listan. Nu när vi har personvalsinslag blir det allt vanligare att man bara har en lista till varje nivå. Detta gör att deras valmöjlighet, om de vill rösta på partiet men inte kan tänka sig att stödja någon viss person, är att rösta blankt. Detta är inte tillfredsställande. Därför föreslår vi att man återinför möjligheten att stryka namn på valsedlarna. Detta bör ges regeringen till känna.

En annan fråga som ofta ställs är varför man har olika procentspärrar till de olika valen, 8 procent till riksdagen och 5 procent till kommun, region/landsting och Europaparlamentet. Eftersom det inte finns något bra svar på denna fråga föreslår vi att man ändrar så att man har samma procentspärr vad gäller personvalet till alla politiska nivåer. Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 30 september 2004

Birgitta Carlsson (c)

Margareta Andersson (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14
Yrkanden (3)