Persontrafiken Berga–Oskarshamn inklusive Gotlandsterminalen

Motion 2009/10:T344 av Jan R Andersson (m)

av Jan R Andersson (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att återuppta persontrafiken mellan Berga och Oskarshamn fram till Gotlandsterminalen.

Motivering

Järnvägen mellan Nässjö och Oskarshamn öppnades 1874 och fick leva intakt i 130 år. Sedan snart fem år tillbaka tar resan dock slut i Berga, 30 km väster om Oskarshamn där banan ansluter till Stångådalsbanan mellan Kalmar och Linköping. Oskarshamn är idag en av ytterst få Östersjöhamnstäder med järnvägsförbindelse utan persontrafik. Istället tvingas resenärer till och från Oskarshamn, och inte minst Gotlandsfärjorna, bussas via Berga för tåganslutning.

Betydelsen idag av enkla och snabba kommunikationer kan inte nog understrykas. För en bättre integrerad arbetsmarknad i Kalmar län och inte minst miljövänligt resande är tåget en god lösning. Järnvägsnätet i Kalmar län upprätthålls sedan 1990-talet mestadels på banor av lägre standard. Socialdemokraterna gjorde under sina sista 12 år vid makten inget för järnvägsnätet i länet. Sedan valet 2006 har alliansen nu aviserat 800 miljoner till Emmabodabanan samtidigt som Kust-till-kust får 350 miljoner och Stångådals- och Tjustbanorna delar på 200 miljoner. Järnvägen till Oskarshamn är redan anpassad för tungt gods och därför lämplig att använda även för persontrafik hela vägen upp till Nässjö och stambanan.

Då driften av färjetrafiken till Gotland inom kort kan komma att öppnas för fler än Rikstrafiken och Destination Gotland är det av yttersta vikt att Oskarshamnsterminalen håller sig i framkant vad gäller tillgänglighet och standard för att få behålla trafiken och inte hamna i bakvattnet av Nynäshamn alternativt Oxelösund. En väl fungerande och anpassad infrastruktur gäller då. Det gäller inte bara själva färjeterminalen utan även möjligheten att ta sig till och från Oskarshamn smidigast möjligt.

Därför bör persontrafiken på järnvägen Nässjö–Hultsfred förlängas via befintligt spår till Oskarshamn. Möjligheten att förlänga bangården i Oskarshamn för att införliva Gotlandsterminalen och på så sätt underlätta resandet till och från Gotland bör också utredas.

Stockholm den 29 september 2009

Jan R Andersson (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)